Nấm Linh Chi


Nấm Linh Chi

Đánh giá

Nhà cung cấp: HTX Nông nghiệp 81

Địa chỉ: Thôn Hòa Hiệp, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
THÔNG TIN SẢN PHẨM

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 81 FARM

Địa chỉ: Hòa Hiệp, Nhơn hòa, Chư pưh, Gia lai

Hotline:  590 109 7652

Email: 81farm.vn@gmail.com

Website: https://81farm.vn/