Từ năm 2021, tỉnh Gia Lai phấn đấu mỗi năm có thêm 50 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 đến 4 sao cấp tỉnh

Từ năm 2021, tỉnh Gia Lai phấn đấu mỗi năm có thêm 50 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 đến 4 sao cấp tỉnh
  Thực tế cho thấy, thấy được lợi ích của Chương trình OCOP nên thời gian qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia; các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP ở các huyện, thị xã, thành phố có chiều hướng tăng lên. Với mục tiêu đặt ra, trước mắt trong năm 2021 này, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đăng ký 148 sản phẩm phấn đấu đạt chuẩn OCOP. Trong đó, nâng cấp sao (từ 3 sao lên 4 sao và từ 4 sao lên 5 sao) đối với 7 sản phẩm; và xây dựng, phát triển mới 141 sản phẩm. Dự kiến kinh phí đề xuất vốn để thực hiện chương trình này trong năm 2021 là hơn 22,2 tỷ đồng. Trên cơ sở những sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp huyện sẽ tiếp tục đăng ký để thẩm định đánh giá xếp hạng đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh./.