CHƯƠNG TRÌNH OCOP THÚC ĐẨY KINH TẾ NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG TRÌNH OCOP THÚC ĐẨY KINH TẾ NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN
        Qua 2 năm triển khai Chương trình OCOP, toàn tỉnh có 149 sản phẩm đạt 3-4 sao cấp tỉnh, trong đó có 22 sản phẩm đạt 4 sao và 127 sản phẩm đạt 3 sao (vượt 98 sản phẩm so với kế hoạch giai đoạn 2018-2020). Có 103 chủ thể có sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, của 53 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình OCOP hơn 107,3 tỷ đồng. Để quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP, các sở, ngành đã xây dựng website sàn giao dịch thương mại điện tử với tên miền http://ocopgialai.vn; hướng dẫn các đơn vị tham gia dự các hội chợ tại Campuchia; tổ chức 6 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn; tổ chức đoàn tham gia 7 hội chợ, triển lãm trong nước; kết nối giao thương, cung cầu tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội; tổ chức hội chợ OCOP mỗi năm 1 lần tại khu Quảng trường Đại Đoàn Kết... Đồng thời, mở 6 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong tỉnh.